Start
Om Utanförskapets pris
Nyheter
Rapporter
Föreläsningar
Kontakt
Login

Rapporter

Vill du läsa mer om förebyggande insatser, socioekonomi och utanförskapets pris? Nedan har du möjlighet att ladda ner och inspireras av våra rapporter.


Socioekonomiska rapporter
Skolans tomma stolar 2016 (pdf) 
Visst svinn får man räkna med - Om skolfrånvaro 2016 (pdf)
Dyr samhällsnota för osunda levnadsvanor (pdf) 
Guide för dig som arbetar med sociala investeringar (2016-03-01)
Så mycket kostar ohälsan - seminarium i Almedalen (2015-07-01) (pdf)
Så bryter vi utanförskapet - seminarium i Almedalen (2015-06-30) (pdf)
Användarmanual kalkylmodeller för sociala investeringar (2015-02-20) (pdf)
Handbok beräkningar av sociala investeringar (2015-02-20) (pdf)
Kalkylverktyg för samhällsekonomiska bedömningar Bas utbildning (2014-11-25) 
Kalkylverktyg för samhällsekonomiska bedömningar Kombi utbildn. (2014-09-23)
Förstudie: Med många bäckar att stämma i (2014-11-05) (pdf)
Sociala investeringar bland barn och unga (2013-03-26) (pdf)
Helhetssyn och långsiktighet (nytryck 2013-04-10 (pdf)
Gatuvåldet ur ett kommunalt perspektiv (2013-01-23) (pdf)
Sammanfattning Intoleransens pris (2013-04-09)
Intoleransens pris (2013-04-09)
De deprimerade tonårsflickorna (2010-06-01) (pdf)
Bättre att stämma i bäcken än i ån – Att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga (2008-02-20) (pdf)
Bättre att stämma i bäcken än i ån – En sammanfattning av rapporten (2008) (pdf)
Barn och unga i Helsingborg – Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap, prevention och rehabilitering (2008) (pdf)
Barn och unga i Härryda – Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap, prevention och rehabilitering (2009) (PDF)
Barn och unga i Timrå – Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap, prevention och rehabilitering (2008) (PDF)
Barn och unga i Umeå – Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap, prevention och rehabilitering (2011) (pdf)
Barn och unga i Gotland – Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap, prevention och rehabilitering (2009) (pdf)
Socioekonomi i vardagen – En rapport om att implementera ett socioekonomiskt perspektiv i sju västsvenska kommuner (2012) (pdf)