Start
Om Utanförskapets pris
Nyheter
Rapporter
Föreläsningar
Kontakt
Login

Föreläsningar

Förebyggande insatser är oftast mycket lönsamma, men de positiva effekterna är ofta dolda – beslutsfattaren ser bara de initiala kostnaderna och saknar överblick över summan av alla effekterna. 
Med ett socioekonomiskt synsätt ges en bild av utanförskapets omfattning, mekanismerna bakom, vikten av att skapa helhetssyn och strukturer för sociala investeringar. Men det krävs också uppföljning och utvärdering av effekter för att sociala investeringar ska få det värde som efterfrågas och förväntas. Vi behöver forskning som underlag för beslut om sociala investeringar och vilka prioriteringar som ska göras.


 

Föreläsning om effekter av förebyggande arbete

”Med många bäckar att stämma – hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?” Anna Sarkadi, Uppsala Universitet tillsammans med Skandias hållbarhetschef Lena Hök presenterar en förstudie om effekterna av förebyggande arbete, som ligger till grund för den katalog av förebyggande insatsers värde som är under uppbyggnad.

Studien som presenteras visar att föräldrastöd är en kostnadseffektiv insats som förbättrar barnens psykiska hälsa och minskar förekomst av kliniska problem, 1 satsad krona ger 2 kronor tillbaka inom loppet av ett år.

 

Se filmen om Skandias förebyggande arbete för barn och unga.

 

 

 

Läs våra rapporter om förebyggande insatser

 

 

Sociala investeringar och socioekonomi

Skandia Idéer för livet har sedan 2007 utbildat kommuner och landsting i sociala investeringar och socioekonomi. Vi har initierat framtagandet av metodik, beräkningsverktyg, handledningsmaterial samt genomfört kommunala, regionala och nationella utbildningar för mer än 110 kommuner i Sverige och i Danmark.   

 

Eftersom vårt syfte är att stötta kommuner att främja förebyggande satsningar för att förhindra utanförskap så har vi även sett att kommuner även efter genomförd utbildning behöver fortsatt stöd.

 

Därför har vi bildat ett kommunnätverk där alla utbildade kommuner bjuds in att delta. Deltagande sker både på denna webbplattform där det finns nya uppdateringar av verktyget, kommunala rapporter, forum, nyheter mm. Deltagande sker även genom nätverksträffar, bland annat genomför vi varje år en Rikskonferens.