Start
Om Utanförskapets pris
Nyheter
Rapporter
Föreläsningar
Kontakt
Login

Kontakt

Webbsidan Utanförskapets Pris är publicerad av Skandia Idéer för Livet
och är baserad på beräkningar av nationalekonomerna 
Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog.


Idéer för Livet
Skandia
106 55 STOCKHOLM

www.ideerforlivet.se

Frågor om utbildning och seminarier:

Christina Wahlström
Projektledare, Idéer för Livet
08-788 36 88
christina.wahlstrom@skandia.se

Frågor om stiftelsen och webb:

Birgitta Hultfeldt
Projektledare, Idéer för Livet
060-18 53 49
birgitta.hultfeldt@skandia.se

Frågor kring kommunens
ekonomi/pension

Skandia
106 55 Stockholm
Tel: 0771-15 50 55 

Läs mer om vad Skandia kan göra för offentliga sektorn här